Wall Street Worries About Washington’s Future, Stocks Plummet

CBS 2's Alexis Christoforous reports.