Female DNA Found On Boston Marathon Bomb Fragment

CBS 2's Jessica Schneider reports.